ร่วมงานกับเรา
บริษัทกุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา ตามรายละเอียดที่จัดแสดงด้านล่าง

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. พนักงานบัญชี (Accountant) 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.) เข้างาน 9.00 -18.00
2.) เตรียมเอกสารเพื่อทำรายเดือน
3.) ลงบัญชีและทำแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 และประกันสังคม และแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.) ลงบัญชีในโปรแกรม Express
5.) ปิดงบการเงิน (ขึ้นกับความสามารถ และการประเมินของพี่เลี้ยง)

คุณสมบัติ
1.) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
2
.) ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นและมีวินัยในการทำงาน
3.) ไม่ใช่คนมีทัศนคติในการทำงานแบบทำวันต่อวัน


ผลตอบแทนที่ได้
1. เงินเดือน
2. โบนัส 1.5 เดือน
3. วันหยุดพักร้อนหลังจากทำงานครบ 1 ปี 6วัน
ฯลฯ


กุสุมาการบัญชีกับนโยบายการดำเนินงาน

กุสุมาการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชีที่มีการเติบโตสูง บริหารงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท
และพนักงานมีความรับผิดชอบของตนเอง

วิธีการสมัคร
1. ส่งจดหมายสมัครงานทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และโทรติดต่อยืนยันที่ 092-274-7961
ติดต่อ ส่วนงานธุรการ คุณวิภาดา